SlovenskyEnglish

Jakość BIO

Przepisy prawne Republiki Słowackiej określają  co rozumie się pod pojęciem jakości BIO. Ustawa nr 421/2004 oraz późniejsze nowelizację  charakteryzują ekologiczne gospodarstwa rolne oraz artykuły spożywcze BIO.

 

Pod warunkiem przestrzegania  wymogów ustawy  podmiot uprawiający  bioproduktów oraz producent  artykułów spożywczych bio jest upoważniony do podawania na swoich produktach symbolu EKO oraz napisu bioprodukt lub artykuł spożywczy bio. Upoważnienie to  musi być udokumentowane  certyfikatem, wystawianym  przez Ministerstwo rolnictwa RS.

 

Surowe warunki uzyskania certyfikatu oraz regularne laboratoryjne kontrole jakości gleby jak i surowców są wystarczającą gwarancją dla konsumenta , że bioprodukty są zgodne z wymogami ustawy, są wyprodukowane bez dodatków substancji szkodliwych a pod katem długoterminowego stanu gleby na której są uprawiane. 

 

§ 5 ust. 1) ustawy nr. 224/1998 Z. z. mówi:
W ramach systemu ekologicznej produkcji rolniczej można uprawiać rośliny tylko na glebie, która nie znajduje się na obszarach zanieczyszczonych i na jej wykorzystanie do tych celów wyraził zgodę instytut kontrolny na podstawie wyników analiz substancji obcych. Dozwoloną ilość substancji obcych w glebie dopuszczonej pod uprawę roślin w systemie rolnictwa ekologicznego regulują zasady. 

 

Następnie ustęp 2 mówi):
Producent ekologiczny jest w ramach uprawy roślin zobowiązany

a)

Przy uprawie roślin stosować nawożenie nawozami organicznymi, nawozami zielonymi, resztkami roślin oraz naturalnymi nawozami nieorganicznymi tak, aby był zapewniony wyrównany bilans organicznej masy gleby oraz optymalne wyżywienie roślin,

b)

do ochrony roślin stosować środki biologiczne oraz mechaniczne sposoby regulujące ilość chwastów oraz szkodliwych czynników i organizmów

c)

stosować wyważone sposoby siewu i właściwy  płodozmian z podkreśleniem uprawy porostów trawiastych trwałych i tymczasowych oraz koniczyny.

d)

Poprzez właściwe sposoby siewu, zachowywanie pasm ekologicznych oraz uprawę  międzyplonów zachowywać i systematycznie odnawiać urozmaicenie gatunkowe roślin oraz urozmaicenie gatunkowe zwierząt.

Nasza firma jest już od kilku lat włączona  do programu gospodarstw ekologicznych i po dokonanej konwersji  z gospodarstwa tradycyjnego na ekologiczne otrzymała certyfikaty  na uprawę  bioproduktów jak również na produkcję artykułów spożywczych bio. W roku 2003 na skutek zmiany w ustawie termin BIO wraz z logo został zmieniony na skrót EKO.

 


AFRA - Zuzana Homolová, Michala Hlaváčka 21, 054 01 Levoča, 0905/580 141, afra@afrabio.sk
Vyrobil RunIT v TYPO3